L’accés a aquest lloc implica la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari per tal que el servidor recordi certa informació que posteriorment podrà utilitzar. Aquesta informació permet identificar-lo a vostè com a usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica, com ara visites o pàgines concretes que visiti. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a tal efecte. La major part dels navegadors actuals permeten la gestió de les cookies de 3 formes diferents:

  • Les cookies no s’accepten mai. El navegador pregunta l’usuari si ha d’acceptar cada cookie.
  • Les cookies s’accepten sempre.
  • El navegador també pot incloure la possibilitat d’especificar millor quines cookies han de ser acceptades i quines no. En concret, l’usuari pot normalment acceptar algunes de les opcions següents: refusar les cookies de determinats dominis; refusar les cookies de tercers; acceptar cookies com a no persistents (s’eliminen quan es tanca el navegador); permetre al servidor crear cookies per a un domini diferent. A més, els navegadors també poden permetre als usuaris veure i esborrar cookies inidividualment.

Disposa de més informació sobre les Cookies a: http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie

Web Beacons
Aquest lloc també pot contenir web beacons (coneguts també per web bugs). Els web beacons solen ser petites imatges d’un píxel per un píxel, visibles o invisibles, col·locades dins del codi font de les pàgines web d’un lloc. Els web beacons serveixen i s’utilitzen de forma similar a les cookies. A més, els web beacons solen utilitzar-se per mesurar el trànsit d’usuaris que visiten una pàgina web i treure un patró dels usuaris del lloc. Disposa de més informació sobre els web beacons a: http://es.wikipedia.org/wiki/Web_bug
Terceros

En alguns casos, compartim informació sobre els visitants d’aquest lloc de forma anònima o agregada amb tercers, com poden ser anunciants, patrocinadors o auditors, amb l’única finalitat de millorar els nostres serveis. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els seus drets en matèria de protecció de dades, d’acord amb la regulació vigent.

Aques lloc mesura el trànsit amb diferents solucions que poden utilitzar cookies o web beacons per analitzar el que s’esdevé a les nostres pàgines. Actualment utilitzem les següents solucions per al mesurament del trànsit d’aquest lloc. Pot veure més informació sobre la política de privacitat de cadascuna de les solucions utilitzades:

  • Nielsen//NetRatings: http://www.netratings.com/corp.jsp?section=leg_scs_es&nav=3
  • Google (Analytics): http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
  • AddFreeStats: http://www.addfreestats.com/privacy.html

Aquest lloc també pot contenir publicitat pròpia, d’afiliats o de xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també utilitzen cookies per mostrar continguts publicitaris afins als usuaris. Cadascun d’aquest serveis publicitaris disposa de la seva pròpia política de privacitat, que pot ser consultada en les seves pròpies pàgines web.