En els menús no s´inclouen refrescs, cerveses ni cigalós

Dies de Nadal i Sant Esteve