Menú diari de dimarts a divendres no festius (Migdia)

Entrants, segons, postres, aigua i vi